ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಹೃದಯವೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಆತ್ಮವೂ ಶರೀರದ ಹಾಗೆಯೇ ನಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿರಲಿ; ಹೂವು ನಶ್ವರ, ಆದರೆ ಬೀಜ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ – ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s