ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸೌದಿಗಳು

ಜೇಡನ ತಾಣವನ್ನು ತಡಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಡವಿದ ತಾಣ ಸೌದಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಲಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಸಹ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಎಂದರೆ earth shattering or heaven cleaving ಎಂದಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಜನ ಸುಂದರರಾಗಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸೌಡ್ನರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೇ ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಸೀ ಸೆಕ್ಸೀ ಕರೀನಾಳಂತೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವವರು. ಸೌದಿ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ದೇಶ, ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೂ ಆ ನಿಗೂಢತೆ ಯ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು “ಪುನಃ ಬ್ಲಾಗಿ” ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಜಾಯ್! 

via Saudiwoman’s Weblog

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s