* ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೊಗಲ ದೋಣಿ ಯಾತ್ರೆ

ಇದು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ತಂಡ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ. kayak ಅಂದರೆ ತೊಗಲ ದೋಣಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕಳದ ದೋಣಿ ಅಂತೆ, prof. GV ಅವರ ನಿಘಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಚಿತ್ರ ಚಿಲಿ ದೇಶದ ಪಟಗೊನಿಯ ಪ್ರದೇಶದ್ದು. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಂಜನ್ನು ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಂತಸ, ಮತ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ನ ಮಜಾ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?
Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s